Reklamná fotografia potrebuje zvyčajne viac voľného priestoru okolo objektu. Každá scéna by mala mať aj variant pre extrémny výrez a fotograf musí mať neustále na pamäti emócie, s ktorými chce FIRMA A PREDAJCA ďalej pracovať a prispôsobiť im symboliku.

Fotograf v Bratislave so zameraním
na reklamu & produktové fotografie.